Avoasiointi

Riippuvuussairauden hoito perustuu asiakkaan ja ammattihenkilön yhteiseen ponnisteluun muutoksen aikaansaamisessa

 

Riippuvuussairauksen hoidon rungon muodostaa asiakkaan ja työntekijän yhdessä laatima hoitosuunnitelma. Suunnitelmaa toteutetaan ja seurataan avohoidossa tapahtuvilla päihdetyöntekijän ja lääkärin vastaanottokäynneillä.

Avohoitoa voidaan käyttää kaikkien riippuvuussairauksien hoidossa. Hoidon ytimessä on päihdeterapeuttiset hoitokäynnit, joissa työstetään yhdessä asiakkaan kanssa muutosta päihdekäyttöön. Lääkäri on mukana hoitosuunnitelman tekemisessä, asettaa diagnoosit ja arvioi myös lääkehoidon tarpeen osana muuta hoitoa.

Kuinka aloittaa hoito?