Opioidikorvaushoito

Opioidikorvaushoito on tehokas hoitomenetelmä opioidiriippuvaisten kuolleisuuden pienentämiseksi, huumeiden käytön vähentämiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi. Se on tarkoitettu sellaisille vaikeasti opioideista riippuvaisille henkilöille, jotka eivät ole kyenneet yrityksistä huolimatta vieroittautumaan.

Korvaushoidon tarpeen arvioinnit ja aloitukset suunnitellaan yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa.

Mikäli tarvitset apua opioidien ongelmakäyttöön. Voit hakeutua alkukartoitukseen päihdetyöntekijälle.

Kuinka aloittaa hoito?